1. Sıfat pas rengi
 2. İsim
  rust iron ile ayni anlama gelir. pas, demir pası.
 3. İsim oksit, madenler üzerinde oluşan ince oksit tabakası.
 4. İsim şahsiyeti körleştiren, enerji ve azmi zayıflatan herhangi bir durum/koşul.
  The rust of idleness.
 5. İsim (bitkilerde) (a) ekin pası, kınacık, pas hastalığı:
  Uredinales sınıfından mantarların sebep olduğu
  hastalık, (b)
  rust fungus ile ayni anlama gelir. kınacık mantarı: bu hastalığı yapan mantar.
 6. İsim pas rengi, kırmızı-sarı, kızıl-kahverengi.
 7. Fiil paslan(dır)mak, pas tutmak, oksitle(n)mek.
  Iron rusts.
 8. Fiil köhneleşmek, eskimek, tembelleşmek, kullanmaya kullanmaya hüner/bilgi/ustalık ve maharetini yitirmek.

  To allow one's powers to rust . Don't let your mind rust during vacation.
 9. Fiil pas rengini almak, pas renginde olmak, pas rengi vermek.
  The leaves slowly rusted.
 10. Fiil kınacık/pas hastalığına tutulmak.
kara kınacık:
Puccinia mantarlarının sebep olduğu çeşitli bitki hastalıklarından biri.
paslı kabarcık: bitkilerde
Cronartium türü mantarların sebep olduğu, dallarda pas rengi kabarcıklar
şeklinde görülen bir hastalık.
paslatmak Fiil
yaprak pası: yulaf ve çayır yapraklarında
Puccinia coronata küfünün sebep olduğu hastalık. İsim
tahıl pası, hububata ârız olan bir hastalık.
pas, demir pası.
yaprak pası: hububat yapraklarında
Puccinia türü mantarların sebep olduğu hastalık. İsim
buğday pası, sürme hastalığı.
rust ile ayni anlama gelir. pas, demir pası.
pas önleme
Averroes İsim, İsimler
Averroes İsim, İsimler
majority by a court decision
age of maturity
majority İsim, Hukuk
majority of a person
man of estate
age of consent
lawful age
legal age
age of majority
age of capacity

Doğru yolu ... yolda gitme