saldırgan bir ülkeye yaptırımlar uygulamak

  1. Fiil to apply sanctions against an aggresor country