bayi ziyareti masrafları İsim
satış ziyareti normu (belirli bir süre içinde bir satış görevlisinin tahmini satış ziyareti adedinin
ya da her ziyaretin süresinin saptanması
satış mümessilinin ziyareti İsim