sales curve

aşağı doğru giden satış eğrisini engellemek Fiil