1. İsim istihza, alay.
  2. İsim iğneleyici/küçümseyici/alaylı söz.