1. İsim tasarı, şema, plân.
  2. İsim (Kant'ın bilim felsefesinde) sınırlı/soyut kavram.