secondary care

  1. İsim, Tıp ve Sağlık ikinci basamak sağlık hizmeti