selective magazine

  1. seçici dergi (özel ilgi alanları olan kişilere yönelik dergi