1. İsim, Hukuk ceza hükmü
 2. İsim, Gramer tümce, cümle.
  He put the phone down before she could finish the sentence .
  simple sentence:
  yalın tümce.
  compound sentence: bileşik tümce.
  complex sentence: karmaşık tümce.
  sentence of statement: bildirme tümcesi.
  sentence stress = sentence accent: tümcesel vurgu.
 3. İsim, Hukuk ilâm, karar, hüküm.
  He received a heavy/light (=long/short) sentence. The sentence was 6 years (in
  prison) and a fine of $1000.
  a life sentence: müebbet hapis.
  the death sentence: idam/ölüm cezası.
  give/pass/pronounce sentence: (yargıç) kararı okumak/tebliğ etmek.
  under sentence of death: idama mahkûm olarak.
 4. İsim, Müzik aralık, fasıla.
 5. İsim deyim, tabir, özdeyiş, vecize.
 6. Geçişli Fiil mahkûm etmek, cezaya çarptırmak, (mahkeme) hakkında hüküm vermek.
  He was sentenced to 5 years in prison:
  5 yıl hapse mahkûm oldu.
cezasını tamamlamak Fiil
cezanın çevrilmesi İsim, Hukuk
hapis cezasını para cezasına çevirmek Fiil, Hukuk
ceza hükmünün infazı İsim, Ceza Hukuku
hükümlü İsim, Ceza Hukuku
cezanın belirlenmesi İsim, Ceza Hukuku
hüküm devleti İsim, Uluslararası Hukuk
yan cümle
yan tümce
(US) infaz edilmekte olan bir hapis cezasının sonunda infaz edilecek ikinci bir hapis cezası kararı
bağlaçlı yan tümce
ağırlaştırılmış müebbet İsim, Hukuk
ağırlaştırılmış ceza İsim, Hukuk
cezanın ağırlaştırılması İsim, Hukuk
bir mahkûma iki ya da daha çok seçenek arasından kendi cezasını kendisinin seçmesini öngören hüküm
tercih hakkı veren mahkeme hükmü
değişik son cümle İsim, Hukuk
mülga cümle İsim, Hukuk
bir mahkeme kararını temyiz etmek Fiil
bir mahkeme hükmünün iptalini istemek Fiil
mahkeme kararıni temyiz etmek Fiil
alt dereceli bir mahkemenin kararını hafifletmek için temyize başvurma
cezasını çektikten sonra
hüküm vermek Fiil
mahkûmiyet
bir cümleyi parçalara ayırmak Fiil
ölüm cezası
ceza hükümünün başlaması
ceza hükmünün başlaması
bir mahkeme kararının hafifletilmesi
ölüm hükmünü hapse çevirmek Fiil
cezayı hafifletmek Fiil, Hukuk
cezanın bitmesi
bileşik/girişik tümce: bir ya da daha fazla yan tümcesi olan tümce. Örnek:
When the bell rings
(yan tümce)
walk out (ana tümce).
İsim
cümle yapmak Fiil
birleşik tümce. İsim
tüm birleşik tümce: bir veya daha fazla, bağımsız tümcesi olan bağlı tümce.
ör.:
The wind blew
(1) and the rain fell (2) as he arrived (3). Burada 1 ve 2 bağımsız, 3 bağlı tümcedir.
İsim
son cümle
son bağlayıcı cümle
toplam ceza
aynı kişinin eylemlerinin birbirinden bağımsız suç oluşturması durumunda (hakiki içtima) mahkeme kararı
bir mahkeme kararının tefsiri
adli mahkûmiyet
mahkûmiyet kararı
munzam ceza
gözetim altına alma hükmü
hürriyeti bağlayıcı ceza İsim, Ceza Hukuku
idam hükmü
idam hükmü, ölüm cezası.
bir hükmü ertelemek Fiil
ertelenen yargı
kesin hüküm
kesin hüküm
cezasını tespit etmek Fiil
cezayı tespit etmek Fiil
yıldırıcı ceza
takdiri indirim İsim, Hukuk
hak edilenden daha ağır ceza
kesin hüküm kmü
kesin hüküm
nihai hüküm
nihai hüküm kmü
(US) yasayla saptanmış ve af yoluyla süresi azaltılamayan mahkûmiyet cezası
bir cümle kurmak Fiil
ağır hapis İsim, Hukuk
ağır hapis cezası İsim, Hukuk
ağır ceza
ölüm hükmü vermek Fiil
yetersiz hüküm
yetersiz hüküm kmü
türü belirlenen borç (adı ile ya da aynen belirlenmiş olmayıp , misli olarak belirlenen borç ; (US) belirsiz
süre hapis cezasını içeren mahkûmiyet kar
süresi belirsiz ve suçlunun davranışlarına bağlı olan hapis cezası.
soru cümlesi
soru tümcesi
bir cezaya ara verme
bir cümlede sözcüklerin yerlerini değiştirmek Fiil
(US) hapis cezası
hapis cezası İsim, Ceza Hukuku
adil karar
çekirdek tümce: kısa, basit, tümlersiz tümce ki bundan daha ayrıntılı tümceler yapılabilir. İsim
mahkumiyet süresi İsim, Hukuk
sert olmayan hüküm
hafif ceza
müebbet hapis (cezası). death sentence İsim
bir mahkûmiyeti hafifletmek Fiil
geniş tümce: bir/birkaç yan tümce uzatılmış tümce. periodic sentence İsim
matrix ile ayni anlama gelir. ana/bağımsız tümce.
azami ceza
asgari ceza
hüküm vermek Fiil
etkin tümce: ana fikri sona bırakarak dinleyicide özel bir etki uyandıran tümce. İsim
ceza erteleme İsim, Hukuk
hapis cezası İsim, Ceza Hukuku
hapis cezası İsim, Hukuk
hüküm giyen tutuklu
hüküm vermek Fiil
protocol ile ayni anlama gelir. ilköneri: deney veya gözlem sonucunu özlü şekilde anlatan bilimsel
yasa niteliğindeki tümce.
bir cümleyi yeniden kurmak Fiil
hüküm giymek Fiil
bir cezayı indirmek Fiil
hükmün hafifletilmesi
ceza indirimi İsim, Hukuk
cezanın hafifletilmesi
bir mahkeme kararını hafifletmek Fiil
bir hükmün uygulanmasını erteleme
bir mahkeme kararının iptali
nokta ile birbirinden ayrılmamış (yanlışlıkla bir tümce gibi yazılmış) iki tümce.
hapis cezası çekmek Fiil
bir ceza hükmünün çekilmesi
ağır ceza
kısa vadeli hapis cezası
yalın tümce.
para ve hapis cezasını içeren mahkûmiyet
sonu gelmeyen uzun cümle
bir cümlenin yapısı
yan hüküm
bir hapis mahkûmiyetini tecil etmek Fiil
bir mahkûmiyet kararını tecil etmek Fiil
mahkûmiyet kararını tecil etmek Fiil
(ceza kanunu) bir mahkeme kararını geçici süre durdurmak Fiil
bir mahkeme kararının ifasına ara verme
tecil olunan mahkûmiyet kararı
cezanın ertelenmesi, cezanın tecili
kısa özet, konuyu özetleyen tümce. Sıfat
hapis hükmü giymek Fiil
hapse mahkûm etmek Fiil
haksız mahkeme kararı
mahkeme kararını temyizce geri çevirmek Fiil
bir mahkeme kararını tasdik etmek Fiil
bir hükmü tasdik etmek Fiil
hırsızı altı ay hapse mahkûm etmek Fiil
bir hırsızı altı ay hapse mahkûm etmek Fiil
cümle açılışları İsim, Dil ve Edebiyat
gaiplik kararı
gıyabi tutuklama kararı
cümle uzunluğu
mahkeme hüküm kmüü
idam kararı
idam hükmü
ölüm kararı
hapis hükmü
evliliğin iptal kararı
biri için gıyabında hüküm vermek Fiil
birini ölüme mahkûm etmek Fiil
şartlı tahliye kararı vermek Fiil
ölüm cezasını müebbed hapse çevirmek Fiil
ölüm hükmü giymiş olmak Fiil
birini beş yıl hapse mahkûm etmek Fiil
birini ölüme mahkûm etmek Fiil
birine ölüm cezası vermek Fiil
birine idam cezası vermek Fiil
bir aylık hapse mahkûm etmek Fiil
suçluya hüküm giydirmek Fiil
ölüm kararını bildirmek Fiil
temyiz üzerine mahkeme kararını bozmak Fiil
bir cümleden olmayan bir anlam çıkarmak Fiil
iyi hal indirimi İsim, Hukuk
hapis cezası çekmek Fiil
şartlı tahliye kararını ertelemek Fiil
ölüme mahkûm