service button

  1. hizmet rozeti (bir işçi sendikasına , kardeşlik örgütüne ya da başka bir gruba üyeliği gösteren rozet
  2. servis rozeti