set one's heart on

  1. (ele geçirmeye/yapmaya) azmetmek.
    be set on sth: bir şeyi aklına koymak, canı çok istemek.