shut the door

lütfen kapıyı kapayınız
birinin yüzüne kapıyı kapamak Fiil
kapıyı birinin yüzüne kapamak Fiil