signed line

  1. ilk etapta reasürörün almayı kabul ettiği azami hisse