1. Özel Isim, Din ve İnanç Sikh
sheikh İsim, Din ve İnanç

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Demir şiş, kebap şişi

Şeyh