1. İsim, İstatistik çarpıklık
  2. İsim çarpıklık, bir sıklık dağılımında bakışımsızlık (ölçüsü).