1. İsim kar siperi: yol, geçit vb.'nin kardan kapanmaması için yapılan siper.