sağlam kafalı (deli değil
aklı yerinde
sağlam kafalı
akılı başında
aklı başında Sıfat
(US) vasiyet yapma ehliyetini haiz olmak Fiil
(US) vasiyetname düzenleyebilecek ehliyette olma
ruhen ve bedenen sağlam