1. İsim kıvılcım, çakım.
 2. İsim, Elektrik-Elektronik kıvılcım, şerare.
  spark coil = induction coil: kıvılcım kangalı.
  spark gap: kıvılcım aralığı.

  spark generatör: kıvılcım üreteci.
  spark spectrum: kıvılcım izgesi.
  spark transmitter: kıvılcımlı telsiz vericisi.
 3. İsim zerre, çok küçük şey.
 4. İsim hayat eseri, canlılık.
 5. İsim yakışıklı/züppe delikanlı.
 6. İsim âşık, sevgili, oynaş.
 7. İsim güzel/cazip kadın.
 8. Fiil kıvılcımlanmak, kıvılcım saçmak.
 9. Fiil (kıvılcım gibi) parlamak/çakmak.
 10. Fiil (patlamalı motor) ateşlenmek, tutuşmak, kıvılcımla yakıtı ateşlemek.
 11. Fiil (ilgi, şevk, gayret vb.) uyandırmak, canlandırmak, tahrik/teşvik etmek, kışkırtmak.
 12. Fiil kur yapmak, ilânı aşk etmek.
 13. Fiil sevişmek, âşıkdaşlık yapmak.
parlak zekâlı
hayat dolu kişi
ateşleme kıvılcımı.
atlama şeraresi
kıvılcım çıkarmak Fiil
ateşleme ayarı
irkilim kangalı, endüksiyon bobini.
ateşleme ayarı
kıvılcım ateşleme İsim, Ulaşım
ani cömertlik
uyandırmak Fiil
harekete geçirmek Fiil
plug ile ayni anlama gelir. buji.
buji, patlamalı motorlarda ateşleme bujisi. İsim
topluluğu kışkırtan/harekete geçiren/canlandıran kimse. İsim
buji irtibat teli
protestoya neden olmak Fiil
ateşleme ayarı
ateşleme ayarı
(araba) avans ayarı yapmak Fiil
otomatik ateşleme
otomatik ateşleme kontrolü
otomatik ateşleme kontrolu
açılır kapanır ateşleme