speak one's mind clearly and to the point

  1. Fiil konuya bağlı kalmak
  2. Fiil açık ve isabetli konuşmak
  3. Fiil yerinde söz söylemek