specific amount

her bir zararın belli bir miktarını üstlenmek Fiil