1. İsim, Havacılık stol
 2. İsim, Havacılık perdövites
 3. ahır.
 4. ahırda tek bir hayvana ayrılan bölme.
 5. küçük dükkân.
  a butcher's stall.
 6. kilisede papaza mahsus duvara bitişik koltuk.
 7. (kilisede) oturacak sıra.
 8. odacık, bölme, kompartman.
  a shower stall.
 9. araba park yeri.
 10. motorun durması.
 11. Havacılık uçağın pike inişi.
 12. eldiven parmaklığı, lâstik parmaklık, parmağa geçirilen koruyucu kılıf.
 13. tiyatroda ön koltuk.
 14. oyalama, oyun, düzen.
 15. oyalamak, aldatmaya/vakit kazanmaya çalışmak, geciktirmek, sürüncemede bırakmak.
  to stall for time:
  oyalayarak vakit kazanmak.
 16. ahıra koymak/sokmak/girmek, ahıra kapayıp beslemek.
  stall-feed: ahırda semirtmek.
 17. (oto motoru çalışırken) birdenbire durmak, stop etmek.
 18. Havacılık pike inişi yapmak, hızı kesilerek düşmek.
 19. tamamen durmak, işlememek, hareketsiz kalmak.
ahır bölmesi: ahırlarda at, inek vb. için yapılmış bölme. İsim
seyyar kahveci.
parmaklık
parmaklık kılıfı
gazete bayii
(Br) gazete bayii
gazete bayii
parter koltuğu
malları standda sergilemek Fiil
zaman kazanmaya çalışmak Fiil
açık havada tezgâh kurup satış yapan
yer kirası
sepetlemek Fiil
(US) baştan savmak Fiil
pazar yerinde satıcının verdiği salaş kirası