stand on ceremony

kuralları önemsememek Fiil
resmiyeti boşvermek Fiil
kuralları boşvermek Fiil
resmiyeti bir kenara bırakmak Fiil
biriyle resmi ilişkilerde olmak Fiil
resmî davranmak/olmak, teşrifata/merasime uymak.
There is no need to stand on ceremony with us:
Aramızda teşrifata (teklif tekellüfe) lüzum yok.