standardizing

  1. Sıfat tektipçi
  2. Sıfat tektipleştirici
  3. standartlaştırma