statutory period

yasal süre içinde Zarf, Hukuk
kanuni zaman aşımı süresi
kanuni zamanaşımı süresinin uzatılması
kanuni en kısa ihbar (öneli) süresi