stick at something

  1. Fiil birşeyi kararlılıkla sürdürmek
  2. Fiil birşeye bağlı kalmak
  3. Fiil birşeye azimle devam etmek