stick to your guns

  1. Fiil inat etmek
  2. Fiil Nuh demek peygamber dememek
  3. Fiil bir adım geri atmamak
direnmek, ayak diremek, zorluklardan yılmamak, sebat etmek, (iddiasından/davasından) vazgeçmemek.
direnmek, sebat etmek.