1. Sıfat olasılıksal, seçkisiz.
  stochastically: olasılıksal yöntemle.
  stochastic dependence: olasılıksal
  bağımlılık.
  stochastic differentiability: olasılıksal türevlenirlik.
  stochastic disturbance: olasılıksal bozulma.
  stochastic error: seçkisiz yanılgı.
  stochastic integrability: olasılıksal tümlenirlik.
  stochastic model: olasılıksal örnekbiçim.
  stochastic process: olasılıksal süreç.
tesadüfi değişkenlerin kullanıldığı taklit durum