stockholders'list

  1. genel kurulda oy kullanmaya hakkı olan hissedarların kayıtlı olduğu liste
genel kurulda oy kullanmaya hakkı olan hissedarların kayıtlı olduğu liste