straight from the horse's mouth

  1. (bir bilgi ile ilgili olarak) gerçek
  2. yetkili kişinin ağzından