straight-line depreciation

  1. yıllık tutarları birbirine eşit olan amortisman
  2. değişmez oranlı amortisman
  3. İsim, Muhasebe eşit paylı amortisman