surplus value

  1. artı değer
  2. artık değer
  3. tüketici rantı
  4. (vergilendirme) asgari geçim haddinde vergiden muaf gelir
  5. bir tüketicinin bir eşyaya sahip olmamaktansa
  6. karşılığında ödemeye razı olduğu fiyat arasındaki fark
artık değer teorisi