1. İsim, Hukuk askıya alma
 2. İsim, Kamu Yönetimi açığa alma
 3. İsim asma.
 4. İsim asılma.
 5. İsim ertelenme, talik/tehir edilme.
 6. İsim, Hukuk erteleme, ceza tecili.
 7. İsim ödemeleri geçici olarak durdurma.
 8. İsim (iş vb.) geçici olarak durdur(ul)ma/ tatil etme/edilme, kapa(n)ma.
 9. İsim geçici olarak işten el çektirme/ uzaklaştırma/azil.
 10. İsim geçici olarak okuldan uzaklaştırma, muvakkat tart.
  The suspension of a boy from the school for bad conduct.
 11. İsim, Kimya katı asıltı, süspansiyon, sıvı içinde erimeden asılı kalma.
 12. İsim askı düzeni, asılı şey.
 13. İsim (oto) süspansiyon, askı ve yay tertibatı.
 14. İsim, Müzik asış, duraklatış.
cezanın infazını ertelemek Fiil, Ceza Hukuku
kayıt dondurma İsim, Eğitim
cezanın ertelenmesi İsim, Ceza Hukuku
hükmün açıklanmasının geriye bırakılması İsim, Ceza Hukuku
motorlu araçlar için bilgisayarlı süspansiyon sistemi
havalı süspansiyon
geçici olarak durdurulması için başvurmak Fiil
hidrolik amortisör İsim, Ulaşım
mekanik süspansiyon İsim, Ulaşım
arka süspansiyon
kısa süreli durdurma İsim
askıda katı maddeler İsim, Kimya
geçici ara verme
geçici uzaklaştırma İsim
mehil sözleşmesi
esnek kol
askı kirişi
asma köprü.
asma köprü İsim, İnşaat
askı halatı
memuriyetten uzaklaştırılma
grev fonu
bir bankanın likidasyonu
sürücü ehliyetinin geçici süre alınması
bir kanunun geçici olarak yürürlükten kaldırılması
bir üyenin üyelikten uzaklaştırılması
bir milletvekilin dokunulmazlığının kaldırılması
bir hakkın geçici olarak alınması
bir kanunun geçici olarak yürürlükten kaldırılması
bir öğrencinin okuldan çıkarılması
faaliyetten alıkoyma İsim
uçak seferini durdurulması
mütareke
silahların geçici olarak bırakılması
işi paydos etme
alışverişe ara verme
diplomatik ilişkilerin kesilmesi
(US) kazançta düşüş
işe ara verme
bir hükmün infazına geçici olarak ara verme
cezanın infazının ertelenmesi İsim, Ceza Hukuku
çarpışmaları geçici olarak bırakma
infazın ertelenmesi
askeri harekâtın durdurulması
işin paydos edilmesi
ödemenin durdurulması
ödemenin durdurulması (borçlunun aczi durumunda bütün alacaklıların korunmasını sağlıyabilmek amacıyla
borç ödemelerinin durdurulması
kotaların durdurulması
talimatnamenin geçici olarak yürürlükten kaldırılması
cezanın ertelenmesi, cezanın tecili
birinin geçici süre görevden uzaklaştırılması
içtüzüğün yürürlükten kaldırılması
bir hacir durumun geçici olarak kaldırılması
altın standardını bırakma
hükmün açıklanmasının geriye bırakılması İsim, Hukuk
zamanaşımının durdurulması
geçici olarak işin tatil edilmesi
durdurma cezası İsim, Hukuk
izin süresi İsim, Eğitim
yazılmayan sözcük yerine konulan nokta(lar).
talik yetkisi
açık maaşı
müzakerelere ara vermeye zorlamak Fiil
cezayı ertelemek Fiil
dikey askılı dosyalama sitemi