swallow one's medicine

  1. Fiil (US) bir şeye katlanmak
  2. Fiil razı olmak
  3. Fiil acısını çekmek