1. basın reklamında
  2. reklam ya da tüm reklam kampanyasının yaratmak istediği etkiyi özetleyen anahtar cümle