take great pains to please one's employer

  1. Fiil işverenin gözüne girmek için elinden geleni yapmak