take the word out of someone's mouth

  1. sözü (birisinin) ağzından kapmak, konuşmasına fırsat vermemek.