talk through the back of one's neck

  1. saçmalamak, ne dediğini bilememek, ağzından çıkanı kulağı işitmemek.