tarımsal arazi üzerinde kiracı olarak çalışan kişi

  1. tenant farmer