indirilen miktarı
indirilen vergi miktarı
bir verginin miktarını hesaplamak Fiil
vergi miktarını hesaplamak Fiil
bir verginin miktarını tespit etmek Fiil
bir meblağı (masrafı) vergiden düşmek Fiil
vergiden muaf meblağ