1. şeytan dürtmek.
    I am tempted to … : Şeytan diyor ki …
iğfal