1. İsim köstek, yular, hayvanı bağlama ipi/zinciri, bağlayıcı şey.
  2. İsim sınır, limit, bir şeyin son ucu/haddi.
  3. İsim iple bağlamak, (hayvanı) kösteklemek.
gücünün/takatinin/tahammülünün/sabrının vb. sonunda (olmak).
canına tak demek Fiil
kuvvet veya sabrının son haddinde olmak Fiil
çaresizlikten kıvranmak Fiil
sabrı tükenmek Fiil
çaresizlikten kıvranıyor
bütün imkânları kullanmış
sabrı tükenmiş olmak Fiil