think of someone as something

  1. Fiil birini birşey olarak görmek
  2. Fiil birinin birşey olduğunu düşünmek