think outside the box

  1. Fiil alışılmışın dışında hareket etmek
  2. Fiil alışılagelmişin dışında kararlar almak
  3. Fiil alışılmamış şekilde düşünmek