devrilmek
boşaltmak Fiil
devirmek Fiil
(polis) âni baskın yapmak Fiil