to act under constraint means of constraint moral constraint physical const

  1. zor altında hareket etmek ; icbar vasıtası ; manevi zorlama ; fiziki zorlama ; birini zor altına sokmak
    ; birinin huzurunda sıkılmak ; çekingenlikle k