itidalinımuhafaza etmek Fiil
kaçırmak Fiil
şaşmak Fiil
kaybedecek vakti olmamak Fiil
(a) matlaşmak, donuklaşmak, cilâsını/parlaklığını yitirmek/kaybetmek, (b) ilginçliğini/çekiciliğini/cazibesini kaybetmek.
tadı kaçmak Fiil
zayıflatmak Fiil
10 doları kaybetmeyi göze almak Fiil
kaybedecek bir şeyi olmamak Fiil
Ne kaybedersin?
Kaybedecek neyin var?
(birine) âşık olmak gönül vermek, kalbini kaptırmak.
çarptırmak Fiil
...'e yenilmek Fiil, Spor