to manage a firm

  1. İsim sıkıntıdaki bir şirketin yönetimini ve mali işlerini çözümlemek ve bunları