to take life easy

  1. keyfine bakmak, hayatta bir şeye aldırmamak/önem vermemek.