1. ayak parmağı.
 2. ayak ucu.
 3. kundura/çorap burnu.
 4. ayak parmağına benzeyen şey.
 5. Makine (a) düşey milin alt tabanı, (b) dirsekli makara.
 6. golf sopasının ucu.
 7. ayağın ucu/burnu ile vurmak/dokunmak.
 8. ayak parmakları üzerinde durmak/yürümek.
  to toe and heel it: dansetmek.
  toe in: paytak
  yürümek.
  toe out: ayak uçlarını dışarıya çevirerek yürümek.
 9. (çoraba) burun örmek, burnunu tamir etmek, (ayakkabı burnuna) nalça çakmak.
  toe a boot: ayakkabı
  pençesinin burnunu tamir etmek.
ağzı yanmak Fiil
ayak başparmağı. İsim
baştan ayağa
ayak başparmağı. İsim
birini gergin durumda tutmak Fiil
ayağın küçük parmağı. İsim
ayakkabı burnu.
marşpiye
atın tırnağında çatlak.
bale.
dilenci
uç direnci İsim, İnşaat
(a) kurala/emre sıkı sıkıya riayet et(tir)mek, boyun eğmek, çoğunluğa ayak uydurmak, herkesçe kabul edilen
fikri benimsemek, (b) sorumluluğu yüklenmek/üzerine almak, mes'uliyetini müdrik olmak, görevini yapmak.
(a) emre/kumandaya/kurala harfiyen riayet etmek, hizaya/yola gelmek, (b) görevini yapmak, sorumluluğu yüklenmek.
emirlere uymak Fiil
kurallara uymak Fiil
itaat etmek Fiil
işinin ehli olmak Fiil
birisini hizaya/yola getirmek, itaat altına almak.