1. İsim sel, şiddetli akıntı.
    A torrent of water swept down the walley.
    a torrent of tears: sel gibi akan gözyaşları.
  2. İsim tufan, çok şiddetli yağmur.
hakaret seli
itiraz seli
protesto seli
yağmur seli
söz seli
küfür yağmuruna tutmak Fiil